Valpreventie

Valpreventie

Vallen is de belangrijkste oorzaak van overlijden door een ongeval bij ouderen boven de 65 jaar. In Nederland moeten jaarlijks 89.000 senioren van 55 jaar en ouder worden behandeld op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) als gevolg van een val in en om het huis.

Vallen vormt dus een groot gezondheidsprobleem bij ouderen, omdat het veel voorkomt en tot ernstige gevolgen kan leiden. Het is aangetoond dat preventie en beweegprogramma’s die spierkrachtversterkende oefeningen en evenwichtsoefeningen bevatten, die specifiek zijn aangepast op senioren, een absolute vermindering van het aantal valincidenten geven (bij sommigen tot wel 67%).
Samen met de fysiotherapeut wordt er getraind op kracht, stabiliteit als balans om zo het vallen te verminderen.