Al 20 jaar specialist in fysiotherapie en manueel therapie in Etten-Leur

Fysiotherapie

Bij van Gool fysiotherapie doen we er alles aan om u te helpen. Ons team bestaat uit ervaren therapeuten met ieder zijn of haar eigen specialisatie.

Op basis van uw klacht kijken we naar welke therapeut het beste bij u past. Sommige langdurige trajecten zien we graag met 2 therapeuten omdat we vinden dat vier ogen meer zien dan twee. Op deze manier ontvangt u de beste zorg die u nodig heeft.

Meer informatie over fysiotherapie kunt u hier lezen.

Manueel therapie

Binnen de praktijk is Daniël de manueel therapeut. Het verschil tussen fysiotherapie
en manueel therapie is dat manueel therapie een extra studie is van 4 jaar buiten de
opleiding fysiotherapie. Klachten die goed passen bij de behandelingen door een
manueel therapeut zijn:

– Hoofdpijn
– Nekklachten
– Lage rugpijn
– Gewrichtsklachten
– Uitstraling in de armen of benen
– Hernia klachten

Meer informatie over manueel therapie kunt u hier lezen.

Echografie/EPTE

Onze praktijk heeft twee echografisten namelijk Jolanda en Daniël. Echografie passen we dagelijks toe, het geeft ons het middel om de kwaliteit van botten, spieren, pezen, slijmbeurzen en gewrichten in kaart te brengen. Hierdoor kunnen we gerichter een diagnose stellen en de diagnose vormt de uitgangsbasis voor het behandelplan.

Met echografie kunnen we in het lichaam kijken. De beelden gebruiken we ook vaak om te evalueren, hierbij moet u denken aan het geven van advies wanneer u wel of juist nog even niet moet belasten.

Meer informatie over echografie kunt u hier lezen.

Corona Revalidatie

Revalidatie kent verschillende vormen. Zo kan revalidatie nodig zijn als gevolg van een opgelopen blessure tijdens het sporten, maar ook na een ingrijpende operatie. Binnen onze praktijk is het belangrijk dat we duidelijke afspraken maken over wat wel en niet kan.
Revalideren is nooit een lineair stijgende lijn, maar bijna altijd een lijn met pieken en dalen. Dit betreft niet alleen het fysieke aspect maar ook het mentale aspect. De impact van een blessure kan immers groot zijn op de mogelijkheden in het dagelijks leven. Denk bij revalidatie aan de volgende dingen:
Revalidatie na een operatie
Revalidatie na een opgelopen blessure
Revalidatie na een breuk
Knie revalidatie bij jongen sporters
Revalidatie na een opgelopen trauma
Meer informatie over revalidatie kunt u hier lezen.

Revalidatie

Revalidatie kent verschillende vormen. Zo kan revalidatie nodig zijn als gevolg van een opgelopen blessure tijdens het sporten, maar ook na een ingrijpende operatie. Binnen onze praktijk is het belangrijk dat we duidelijke afspraken maken over wat wel en niet kan. 

Revalideren is nooit een lineair stijgende lijn, maar bijna altijd een lijn met pieken en dalen. Dit betreft niet alleen het fysieke aspect maar ook het mentale aspect. De impact van een blessure kan immers groot zijn op de mogelijkheden in het dagelijks leven. Denk bij revalidatie aan de volgende dingen:

  • Revalidatie na een operatie
  • Revalidatie na een opgelopen blessure
  • Revalidatie na een breuk 
  • Knie revalidatie bij jongen sporters
  • Revalidatie na een opgelopen trauma 


Meer informatie over revalidatie kunt u
hier lezen.

Claudicatio Intermittens

Etalagebenen of claudicatie intermittens zijn klachten die niet iedere fysiotherapeut kan en mag behandelen. Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat alleen geschoolde therapeuten hiervoor vergoeding ontvangen. Bij van Gool fysiotherapie zijn Roy en Daniël beide geschoold in het begeleiden van deze groep patiënten.

Looptherapie om de loopafstand te vergroten is wat wij hiervoor aanbieden. De data die we hierbij verzamelen gaat naar het Chronisch zorgnet en daarvoor moeten wij ook gedurende het jaar verplichte scholing blijven volgen. 

Met het vergroten van de loopafstand hebben we direct invloed op vrijheid in het dagelijks leven. 

Meer informatie over claudicatio intemittens kunt u hier lezen.

Hand en elleboogklachten

Hand en elleboogklachten komen vaker voor dan we denken. Veel hand problemen ontstaan wat meer bij de ouder wordende mensen omdat pezen meer gaan verkleven en dit kan een zogenaamde “trigger finger” opleveren. Dit is een verkleving van de pees waardoor de vinger als het ware blijft hangen.

Daarnaast ontwikkelen veel mensen ook elleboogklachten als gevolg van te veel eenzijdig werk, of te lang dezelfde belasting en ook een carpaal tunnel syndroom is een veel voorkomende klacht.

Jolanda is de specialist binnen onze praktijk om deze klachten te behandelen. 

Meer informatie over hand en elleboogklachten kunt u hier lezen.

EPTE

De basis van de EPTE of eigenlijk PE ligt in Spanje. Vanuit hier is de techniek naar Nederland gekomen omdat de behandelresultaten zeer goed waren. Wetenschappelijk onderzoek heeft meerdere malen aangetoond dat deze techniek uitermate zinvol is bij de volgende peesaandoeningen:

– Tenniselleboog
– Peesontsteking in de schouder
– Kniepees klachten
– Achillespees klachten
– Pees klachten onder de voet.

Bij klachten onder de voet gebruiken mensen vaak het woord hielspoor. In de praktijk blijkt echter vaak dat het gaat om een probleem met de pees en niet met het bot. Deze techniek zorgt voor veel vooruitgang bij deze klachten. Wij werken hiermee erg veel samen met Podotherapie Bartels.


Meer informatie over EPTE kunt u hier lezen.

Neurorevalidatie

De term neurorevalidatie is een breed begrip. Binnen de fysiotherapie is er sprake van een specialisatie op dit gebied. 

Het gaat hierbij vooral om aansturing naar de spieren of gewrichten wat verstoord is door bijvoorbeeld een beroerte. Hierdoor ontstaan problemen in het algemeen dagelijks leven doordat er een “ander patroon” van bewegen ontstaat.

Dit patroon moet goed worden onderzocht en hierbij wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld het risico op vallen. 

In onze praktijk is dit de specialisatie van Roy. Hij heeft jaren kennis op dit gebied en kan deze kennis in goed begrijpbare taal overbrengen zodat u ook weet wat u kan verwachten.

Meer informatie over neurorevalidatie kunt u hier lezen.

Duizeligheidsklachten BBPD

Veel mensen kampen met duizeligheidsklachten en dit kan erg veel invloed hebben op uw leven. Het kost ten eerste erg veel energie maar ook bepaalde dingen zoals fietsen en autorijden kunnen soms ontnomen worden.

Bij een bezoek aan de huisarts wordt vaak de diagnose gesteld en oefeningen meegegeven. Dit kan afdoende zijn om de klachten te verminderen en soms is dit onvoldoende.

Specifieke fysiotherapie gericht op het herstellen van de normale balans van het evenwichtsorgaan, werkt zeer effectief. Over het algemeen is het zo dat na de eerste twee behandelingen er direct minder duizeligheidsklachten zijn.

Meer informatie over duizeligheidsklachten BBPD kunt u hier lezen.

Valpreventie

Vallen kan grote gevolgen hebben voor uw lichaam. Denk hierbij aan breuken die kunnen ontstaan, u minder zeker voelen met wandelen of soms schade aan het hoofd.

De oorzaak van vallen kan natuurlijk niet altijd ontnomen worden. Het niet goed optillen van de voet, kan iemand al laten vallen. Alleen als het vallen steeds vaker voorkomt in het dagelijks leven of dat angst voor het vallen zorgt voor minder bewegen, dan kan fysiotherapie daar goed bij helpen.

Door verschillende testen, het onderzoeken van belangrijke gewrichten voor stabiliteit, vragenlijsten en het beoordelen van het looppatroon, kunnen we in kaart brengen waar de risico’s liggen.

Het behandelen en trainen van deze risico’s zorgt voor een afname van de valincidenten.

Meer informatie over valpreventie kunt u hier lezen.

COPD

COPD is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn en hierdoor komt er minder zuurstof in het lichaam. Het gevolg hiervan is dat u kortademiger bent en daardoor minder goed in staat bent om activiteiten uit te voeren. De grootste oorzaak waardoor mensen COPD krijgen is roken of meerder rookjaren in het verleden. De meeste mensen ontwikkelen pas na het 40e levensjaar COPD.

Bewegen wordt hier gezien als medicijn. Dit klinkt makkelijk maar dat is het zeker niet. Goede zorg is nodig om te kunnen bepalen wat de belastbaarheid van u is. Het lichaam heeft al minder zuurstof te gebruiken en nu moet u ook nog gaan inspannen. Hoe tegenstrijdig dit misschien ook klinkt, is dit wel het meest effectief en zijn alle revalidatie trajecten voor mensen met COPD gericht op het opbouwen van de conditie. 

Zo ook bij ons in de praktijk waar we persoonlijk en heel specifiek te werk gaan. We begeleiden u bij de trainingen. De trainingen kunnen individueel uitgevoerd worden maar ook in een groep met andere patiënten met COPD. 

Meer informatie over valpreventie kunt u hier lezen.